Vidar Nilsen style=

Vidar Nilsen

Vikarierende Embetsmann
Helge Dyngen style=

Helge Dyngen

Hærmester
Glenn Barth style=

Glenn Barth

Årmann
Øystein R. Eilertsen style=

Øystein R. Eilertsen

Prelat
Per Arne Tønnessen style=

Per Arne Tønnessen

Kantor
Sten Anker Vang style=

Sten Anker Vang

Vokter
Jørn Henning Skilbred style=

Jørn Henning Skilbred

Seglbevarer
Øystein Eriksen style=

Øystein Eriksen

Stattholder
Åge Berg style=

Åge Berg

1.Marskalk
Frode style=

Frode

2. Marskalk