Velkommen til Provinsiallosje Kaupang!

 

Her vil vi jevnlig legge ut oppdatert informasjon, nye bilder og nyheter innen PLO Kaupang.

 

Du vil finne informasjon om vår virksomhet, blandt annet møtekalender, informasjon om Losjen, medlemskap og kontaktinformasjon.

 

PLO Kaupang er én av 6 Provinsiallosjer i Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden (RHK).

 

I vårt Gradsystem som strekker seg fra 1. – 30. Grad, arbeider PLO Kaupang for tiden i St. Antonius Kapitélet som inneholder Gradene 4. – 14. Grad.

 

PLO Kaupang avholder sine Gradsmøter 1-2 ganger pr ½-år i periodene september – november og januar - april.

 

PLO Kaupang ble stiftet 10. mars 2007 og er en regional losje for de følgende 5 St. Olav Losjene: Losje IX Tønsberg, Losje X Skien, Losje XI Sandefjord, Losje XIV Kristiansand og Losje XXIV Arendal.

 

Pr 23.11.23 er vi 83 Riddere i PLO Kaupang. Alle disse er også medlem i sin nærmeste St. Olav Losje. Disse Losjene arbeider i St. Olav Kapitélet og består av 1. – 3. Grad innen RHK. St. Olavlosjene utgjør våre grunnlosjer og er den grunnvoll som hele vår Orden hviler på.

 

Klikk på navnet på den St. Olav Losjen som ligger nærmest der du bor og se hva de kan tilby deg ved medlemskap.  

 

I vår kalender vil du kunne finne oversikt over datoer for våre egne arrangementer, våre St. Olav Losjer sine og kommende møter i de andre 5 PLO i RHK. Vi vil også publisere sentralt annonserte aktiviteter i RHK.

 

Føler du at det kunne vært bra med litt hjelp til å kunne videreutvikle deg selv som menneske?  Da kan vi kanskje hjelpe deg.

 

Kontakt oss, så videreformidler vi din henvendelse til DIN nærmeste St. Olav Losje. 

[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.