Provinsiallosje Kaupang av St. Antonius til Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden, ble stiftet i Tønsberg. Provinsiallosjen (ofte betegnet som PLO) er registrert i Frivillighetsregisteret og i Brønnøysund. PLO Kaupang gjennomfører sine møter i Losjelokalene til Frimurerene i Tønsberg.

St. Antonius kapitélet arbeider i gradene 4. -14. Ordenen Riddere av Det hvite Kors i Norden (R.H.K) er en Orden som arbeider i 33 Grader. Fundamentet eller ryggraden i R.H.K. er de forskjellige St. Olav losjene rundt omkring i Norge. Det er her, i Symbolgradene, medlemmene starter sitt Ordensengasjement (Ordensliv).

St. Olav losjene arbeider i 1. til 3. Grad, og det er medlemmer (omtales som Brødre) fra St. Olav losjene i Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Skien, Arendal og Kristiansand som inngår i PLO Kaupangs arbeidsområde.

For mer informasjon om R.H.K. vises det til Ordenens hjemmeside R.H.K. i Norden

PLO Kaupang ledes av Hærmester. Kontaktes på mail ref. Embedsmenn.

PLO Kaupang gjennomfører sine møter 4 ganger per år. Hvilke datoer og hvilke grader møtene gjennomføres i, er oppført i PLO Kaupangs kalender.